Naudojimosi asmeninėmis daiktų saugojimo spintelėmis taisyklės

  • Pametus skyrelio raktą prašome kreiptis telefonu 8 619 188 90. Rakto dublikato pagaminimo ir pristatymo mokestis – 5 EUR.

 

  • Pageidaujant pakeisti skyrelį į kitą (mažesnį / didesnį arba žemesnį / aukštesnį), spintelės skyrelis keičiamas tik nurodžius svarbią priežastį ir esant laisvam pageidaujamam skyreliui. Dėl keitimo kreiptis telefonu 8 619 188 90 arba el. paštu pagalba@cikuraku.lt.

 

  • Nesumokėjus už spintelės nuomą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo (ar įmokos kvito gavimo), ČikuRaku turi teisę pakeisti skyrelio spyną ir skyrelyje esančius daiktus grąžinti Nuomininkui arba Naudotojui. Nesant galimybei susisiekti su Nuomininku, daiktai perduodami mokyklos administracijai.

 

  • Norint spintelės skyreliu naudotis ir kitais mokslo metais skyrelio rakto grąžinti nereikia.

 

  • Kai planuojama spintele nebesinaudoti, Naudotojas turi pranešti telefonu 8 619 188 90 apie planuojamą sutarties nutraukimą ir susitarti dėl rakto grąžinimo.

 

  • Naudotojas yra atsakingas už spintos skyrelyje laikomų daiktų saugumą, t.y. visada turi pasirūpinti, kad spintelės skyrelis būtų užrakintas, neperduoti rakto tretiesiems asmenims.

 

  • Naudotojas atsako už spintelės skyrelio saugomų daiktų kenksmingumą ar padarytą žalą aplinkai, žmonių sveikatai ar gyvybei.